keyboard_arrow_right
health news
health news

การแทรกแซงในชีวิตของพวกเขา

นักวิจัยยังพบว่าผู้ที่ได้รับการสำรวจได้อธิบายว่าใช้การเผชิญปัญหาทางศาสนาในเชิงบวกการเผชิญปัญหาทางศาสนาเชิงลบหรือประสบการณ์กล่าวถึงความสัมพันธ์กับพระเจ้า อำนาจที่สูงขึ้นและแยกบทบาทของระบบสนับสนุนและความเชื่อของพวกเขา การเผชิญหน้าทางศาสนาที่เป็นบวกรวมถึงการสวดอ้อนวอนอ่านตำราทางศาสนาการสนับสนุนจากชุมชนศาสนาและจิตวิญญาณ Continue reading “การแทรกแซงในชีวิตของพวกเขา”