keyboard_arrow_right
travel news
travel news

มหาวิหารเซนต์มาร์กของเวนิส

อนุสรณ์โบสถ์เพรสบีเทอเรียนอาจดูสวยงาม แต่เป็นเรื่องราวเบื้องหลังอาคารที่มักสัมผัสผู้เยี่ยมชมมากที่สุด คริสตจักรได้ทุ่มเทให้กับ ผู้ก่อตั้งโบสถ์แห่งนี้ในปี 1889 Flagler เคยมีสถานที่พิเศษสำหรับ St. Augustine ในใจของเขาการลงทุนอย่างหนักในเมืองหลังจากไปเยี่ยมภรรยาคนแรกของเขา , Mary และเมื่อลูกสาวที่รักของเขาตายหลังจากภาวะแทรกซ้อน Continue reading “มหาวิหารเซนต์มาร์กของเวนิส”